Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị
Kiến nghị UBND huyện Gio Linh cấp đất cho bà Lê Thị Bướm chồng lấn lên đất của gia đình bà
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Thủ tục hành chính

UBND tỉnh đã trả lời tại công văn 2062, cụ thể:

Trường hợp bà Dương Thị Màu, trú tại khu phố 10, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh: kiến nghị UBND huyện Gio Linh cấp đất cho bà Lê Thị Bướm chồng lấn lên đất của gia đình bà, việc cấp đất chồng lấn đã được bà Bướm thừa nhận nhưng UBND huyện không giải quyết việc tách diện tích đất đó ra cho gia đình.

Ngày 11/3/2020, Tỉnh ủy Quảng Trị ban hành Thông báo số 786-TB/TUThông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 02/2020, đã kết luận: UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Gio Linh kiểm tra lại việc cấp Giấy CNQSD đất giữa hộ bà Lê Thị Bướm và bà Dương Thị Màu để điều chỉnh sai sót nhưng UBND huyện Gio Linh chưa thực hiện.

Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Gio Linh khẩn trương nghiêm túc thực hiện nội dung kết luận tại Thông báo số 786-TB/TUngày 11/3/2020 của Tỉnh ủy Quảng Trị trước ngày 20/5/2020; Giao Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và báo cáo kết quả UBND tỉnh trước ngày 25/5/2020.