Tập trung phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát, lây lan

Ngày đăng: 26/05/2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 25/5/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2241/UBND-NN gửi các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tập trung phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát, lây lan.

 

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị từ đầu năm đến nay bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đã xảy ra tại 39 xã, thị trấn của 5 huyện gồm: Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng và Cam Lộ với số lợn bệnh, chết phải tiêu hủy là 717 con, tổng trọng lượng tiêu hủy gần 30.500 kg. Tình hình bệnh DTLCP đã giảm nhiều cả về quy mô ổ dịch và số lợn bệnh, chết so với năm 2019.

Tuy nhiên, trong thời gian qua bệnh DTLCP vẫn tiếp tục xảy ra ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ tại một số địa phương, trong đó có hiện tượng bệnh DTLCP tái phát tại các xã, thị trấn đã qua 30 ngày (như xã Vĩnh Chấp, Vĩnh Lâm huyện Vĩnh Linh, xã Gio Hải, Trung Giang, thị trấn Gio Linh huyện Gio Linh), nguy cơ bệnh DTLCP tiếp tục tái phát và lây lan ra diện rộng trong thời gian tới là rất cao, đặc biệt trong điều kiện nuôi tái đàn lợn ngày càng gia tăng, việc áp dụng các biện pháp an toàn sinh học còn hạn chế ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, nguồn giống không rõ nguồn gốc.

Để kịp thời khống thể các ổ dịch đang xảy ra, chống bệnh tái phát và không để dịch lây lan ra diện rộng UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

Tập trung triển khai thực hiện quyết liệt và đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 09/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 1152/CT-BNN-TY ngày 17/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, tránh tình trạng chủ quan, lơ là để dịch bệnh tái phát, lây lan ra diện rộng.

Tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về tính chất nguy hiểm của bệnh DTLCP đối với lợn; nguy cơ dịch tái bùng phát trên diện rộng; các biện pháp phòng dịch như vệ sinh, sát trùng chuồng trại bằng vôi bột, hóa chất theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học theo Công văn số 1524/UDND-NN ngày 09/4/2020 của UBND tỉnh về tổ chức tái đàn, tăng đàn lợn đảm bảo an toàn sinh học.

Đối với địa phương đang có bệnh DTLCP: Tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định; tiến hành vệ sinh, tiêu độc khử trùng ổ dịch; giao cho chính quyền cấp thôn, xã quản lý chặt chẽ các ổ dịch.

Thực hiện kiểm soát, công bố dịch và công bố hết dịch đối với bệnh DTLCP theo đúng quy định của Luật Thú y.

Đối với các địa phương chưa có dịch, địa phương có nguy cơ cao: Phân công trách nhiệm giám sát dịch bệnh cho chính quyền cấp thôn, xã, đồng thời huy động các tổ chức đoàn thể và các ngành chức năng liên quan phối hợp với ngành nông nghiệp để chủ động giám sát, phát hiện sớm bệnh DTLCP tại địa phương tới từng hộ chăn nuôi, từng cơ sở giết mổ, buôn bán vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn.

Hướng dẫn người chăn nuôi lợn áp dụng nghiêm các biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi an toàn sinh học, thực hành chăn nuôi tốt, thường xuyên vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại; bổ sung chất dinh dưỡng, khoáng chất để nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi.

Xem xét quyết định việc thành lập đoàn liên ngành gồm lực lượng công an, quản lý thị trường, thú y để kiểm dịch, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn ra, vào địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo dịch bệnh, bán chạy, giết mổ, vứt xác lợn bệnh, nghi mắc bệnh ra môi trường dẫn đến dịch bệnh lây lan.

Sở NN&PTNT, chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các địa phương trong việc tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP.

Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y kịp thời tham mưu thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát dịch bệnh tại các địa phương; thực hiện kiểm dịch, kiểm soát giết mổ đúng quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Sở NN&PTNT, tăng cường công tác tuyên truyền về nguy cơ, tác hại của bệnh DTLCP để người chăn nuôi biết, chủ động tự phòng, chống dịch.

UBMTTQVN tỉnh, các đoàn thể cấp tỉnh phối hợp tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đến hội viên, đoàn viên và nhân dân các biện pháp phòng chống bệnh DTLCP đạt hiệu quả (xem chi tiết).

Hồng Hà

Các tin khác