Kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2020-2025

Ngày đăng: 28/05/2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 27/5/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2305/KH-UBND tổ chức Hội nghị xúc tiến, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2020-2025.

 

Mục tiêu của hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác xúc tiến vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) giai đoạn 2014- 2019 thảo luận và định hướng vận động viện trợ PCPNN giai đoan 2020-2025; giới thiệu chương trình xúc tiến vận động viện trợ giai đoạn 2020-2025 của tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định số 3315/QĐ-UBND ngày 02/12/2019. Giới thiệu tổng quan về tỉnh Quảng Trị, danh mục dự án vận động viện trợ; ghi nhận cam kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Quảng Trị và các nhà tài trợ quốc tế, một số đối tác tổ chức PCPNN; khen thưởng, biểu dương những tổ chức, cá nhân thuộc tổ chức PCPNN, các nhà tài trợ nước ngoài có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả cho sự phát triển của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2014- 2019.

Dự kiến hội nghị sẽ diễn ra trong 2 ngày tháng 8/2020 tại thành phố Đông Hà, Quảng Trị (xem chi tiết).

Hồng Hà

Các tin khác