Kế hoạch thực hiện tháng hành động phòng, chống ma túy

Ngày đăng: 04/06/2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 1/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2374/KH-UBND thực hiện tháng hành động phòng, chống ma túy nhằm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai "Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6)", “Ngày quốc tế và ngày toàn dân phòng, chống ma túy (ngày 26/6)" bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và toàn dân trong công tác phòng, chống ma túy.

Tạo phong trào mạnh mẽ trong mọi tầng lớp nhân dân tham gia phòng, chống ma túy, trong đó lực lượng Công an làm nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, ngành liên quan thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Thông qua tổ chức các hoạt động nhằm phát hiện những kinh nghiệm hay, những mô hình, cách làm hiệu quả để biểu dương, nhân rộng; đồng thời tham mưu đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Các nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch bao gồm: Công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy; đấu tranh, điều tra xử lý tội phạm ma túy và công tác điều trị, cai nghiện ma túy…

Tháng hành động phòng, chống ma túy thực hiện từ ngày 01/6/2020 đến ngày 30/6/2020. Kế hoạch này gắn với kế hoạch số 293/KH-BCĐ ngày 21/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác, phòng chống ma túy năm 2020.

UBND tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công xây dựng kế hoạch của ngành, đơn vị, địa phương mình để tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả (xem chi tiết).

Hồng Hà

Các tin khác