Khảo sát đánh giá hoạt động ủy thác tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015-2020

Ngày đăng: 29/05/2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+
(Web Quảng Trị) Ngày 28/5, đoàn công tác do Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam Nguyễn Đức Hải làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về kết quả hoạt động ủy thác tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015-2020. 

Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Trong 5 năm qua, các chương trình tín dụng và dư nợ tín dụng chính sách xã hội mà NHCSXH thực hiện cho vay ủy thác thông qua các tổ chức chính trị xã hội ngày càng tăng, từ 12 chương trình năm 2014 lên 17 chương trình năm 2020. Trong giai đoạn 2015- 2020 tổng doanh số cho vay theo phương thức ủy thác thông qua 04 tổ chức chính trị xã hội đạt 4.027 tỷ đồng với hơn 130 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Tổng dư nợ ủy thác đạt hơn 2.700 tỷ đồng, chiếm 99,6% tổng dư nợ, tăng so với cuối năm 2014 hơn 1.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng hằng năm trên 12%. Dư nợ bình quân đạt 40,2 triệu đồng/hộ, tăng 16,3 triệu đồng/hộ so với cuối năm 2014, hiện có gần 67.400 hộ đang dư nợ tại NHCSXH.

Cùng với việc tăng trưởng tín dụng, chất lượng tín dụng chính sách xã hội thường xuyên được củng cố, nâng cao, nợ quá hạn giảm dần qua các năm, tỷ lệ nợ quá hạn năm sau thấp hơn năm trước, tỷ lệ thu lãi tăng dần qua từng năm, góp phần bảo toàn nguồn vốn tín dụng chính sách.  

Chất lượng tổ tiết kiệm vay vốn thuộc hội ủy thác được nâng lên, đến đầu năm 2020, số Tổ tiết kiệm và vay vốn đạt tốt chiếm 96,5 %, không còn tổ xếp loại trung bình và yếu kém. Hiện có 1.705/ 1.836 tổ không có nợ quá hạn, chiếm 93% tổng số Tổ tiết kiệm và vay vốn. Việc thực hiện thỏa thuận ủy thác tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện tốt. Đã triển khai xây dựng thành công, bài bản, có chất lượng hệ thống quản trị vốn vay điển hình, đặc thù riêng có của NHCSXH trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam phát biểu tại buổi làm việc

Nguồn vốn tín dụng chính sách ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác giai đoạn 2015-2020 đã góp phần giúp cho hơn 130 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 từ 15,43% xuống còn 8,08% (giảm 7,35%), thu hút và tạo việc làm cho hơn 7 nghìn lao động, giúp cho hơn 16 nghìn hộ gia đình tại các xã vùng khó khăn được vay vốn để sản xuất kinh doanh, hỗ trợ cho hơn 11 nghìn lượt HSSV được vay vốn học tập, cho vay xây dựng trên 46 nghìn công trình nước sạch, vệ sinh môi trường… Đồng thời phát huy được thế mạnh của các tổ chức chính trị xã hội, nhất là trong công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, giám sát và phản biện xã hội trong việc thực thi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung làm rõ một số vấn đề liên quan đến chính sách cho vay vốn; thực hiện chế độ phụ cấp cho trưởng thôn tham gia quản lý tín dụng chính sách trên địa bàn. Vấn đề mở rộng đối tượng vay, bổ sung nguồn vốn vay cho một số chương trình tín dụng cần thiết, có nhu cầu lớn trên địa bàn…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam cho biết: Hàng năm, UBND tỉnh ưu tiên chuyển nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Tập trung các nguồn vốn có nguồn gốc từ ngân sách và huy động thêm các nguồn lực khác cho tín dụng chính sách xã hội về một đầu mối và giao cho Chi nhánh NHCSXH quản lý...

Kết quả thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đã góp phần tích cực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, nhất là trong lĩnh vực giải quyết việc làm, giảm bình quân hộ nghèo của tỉnh mỗi năm từ 2,0 – 2,5%; từng bước cải thiện và nâng cao đời sống cho nhân dân, đặc biệt là những người nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Phó UBND tỉnh Hoàng Nam mong muốn Ngân hàng CSXH Việt Nam tiếp tục quan tâm, cân đối, bố trí đủ nguồn lực để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh. Quan tâm hỗ trợ Quảng Trị gói nhà ở xã hội, nguồn vốn tạo việc làm, có chính sách tín dụng đối với các chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường, cho vay vốn đối với các xã nông thôn mới… Đối với địa phương, UBND tỉnh và Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các Ban, ngành và các cơ quan liên quan thực hiện tốt có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám tra định kỳ, đột xuất đối với các đơn vị ủy thác; nâng cao hiệu quả hoạt động của các Điểm giao dịch tại các xã, phường, thị trấn nhằm tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời cho các hộ gia đình trong quá trình tìm hiểu thông tin cũng như thực hiện các quy trình, thủ tục vay vốn và trả nợ, trả lãi tiền vay với NHCSXH.

Kết luận buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam Nguyễn Đức Hải đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương, các thành viên trong Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Trị trong thời gian qua đối với hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đối với các kiến nghị của tỉnh về các vấn đề như bố trí thêm vốn vay cho các đối tượng, cho vay chương trình tín dụng sản xuất kinh doanh vùng khó khăn đối với các xã vùng II vừa đạt chuẩn nông thôn mới, bổ sung vốn vay đối với các chương trình tín dụng cần thiết…, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam sẽ tiếp thu, báo cáo Chính phủ, đồng thời sẽ xem xét, cân đối bố trí thêm nguồn vốn cho Quảng Trị trong thời gian tới...

Hồng Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác