Kiểm tra tình hình thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tại Quảng Trị

Ngày đăng: 29/05/2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+
(Web Quảng Trị) Ngày 29/5, đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khoá X) về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị” do Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị về tình hình thực hiện Quyết định 290.

Tham dự buổi làm việc có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Thị Lan Hương; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam.

Thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, quán triệt xây dựng các chương trình, kế hoạch chỉ đạo triển khai kịp thời các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng liên quan đến công tác dân vận của hệ thống chính trị, công tác dân tộc, công tác tôn giáo, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, các lực lượng vũ trang, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội, các hội quần chúng gắn với thực hiện Quyết định số 290 của Bộ Chính trị tại 16 huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc và các Đảng đoàn, Ban cán sự đảng cấp tỉnh. Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 300-QĐ/TU về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Quảng Trị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang phát biểu tại buổi làm việc

Sau 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW gắn với Quyết định số 300-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhận thức của cấp uỷ và các tổ chức trong hệ thống chính trị tỉnh về vị trí, vai trò công tác dân vận từng bước được nâng lên. 

Các cấp ủy, tổ chức Đảng đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chủ trương của Đảng về công tác dân vận; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của hệ thống chính trị ở các cấp; công tác dân vận chính quyền được tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực, quan tâm công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp và giải quyết những khó khăn, bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ, công khai, minh bạch; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính; nhận thức, trách nhiệm, phong cách, thái độ của cán bộ công chức trong thực thi công vụ và quan hệ với nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. 

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động hiệu quả, thiết thực theo hướng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tập trung hướng về cơ sở, gần dân, thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy dân chủ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh công tác phối hợp, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động, các phong trào thi đua.

Tại buổi làm việc, các đại biểu kiến nghị, đề xuất Ban Dân vận Trung ương tham mưu Ban Bí thư chủ trì tổ chức tổng kết, hội thảo toàn quốc việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết lớn của Đảng về công tác dân vận như: Quyết định 290-QĐ/TW; Nghị quyết 25-NQ/TW khóa XI về công tác dân vận…; đề nghị Ban Dân vận Trung ương tham mưu Ban Bí thư ban hành quy định mới về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Khối Dân vận xã, phường, thị trấn để có căn cứ chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận ở cơ sở; tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng các cán bộ làm công tác dân vận; lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW trong giai đoạn mới để nâng cao hiệu quả công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang khẳng định, qua 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về việc ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị đã tác động lớn đối với tỉnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; trong sắp xếp tổ chức bộ máy; xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong đó đáng chú ý là quy mô nền kinh tế đầu năm 2020 gấp 1,6 lần năm 2015; hệ thống hạ tầng giao thông được tập trung xây dựng, hình thành thêm nhiều tuyến đường huyết mạch quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; công tác cải cách hành chính chuyển biến tích cực; tỷ lệ hộ nghèo ước đến cuối năm 2020 còn 6,38% (năm 2015 là 15,43%); tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 là 56% cao hơn mức bình quân chung của cả nước; tỉnh Quảng Trị cũng đã tập trung nâng cao sức sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa, tăng sức mua bán trên địa bàn, trong đó đã chú trọng vào một số lĩnh vực như: Sản xuất năng lượng, phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao…

Việc thực hiện có hiệu quả công tác dân vận đã góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương.

Kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam đánh giá cao Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo sát sao việc thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW bằng việc thể chế hóa, cụ thể hóa phù hợp với thực tế của địa phương. Tỉnh Quảng Trị và các địa phương trong tỉnh đã ban hành nhiều văn bản, đồng thời có nhiều cách làm hay, sáng tạo góp phần thực hiện hiệu quả Quyết định số 290-QĐ/TW. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tiếp tục quán triệt, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận đến các cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; thực hiện có hiệu quả Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị gắn với tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; triển khai tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan ban ngành để thực hiện tốt công tác dân vận tại địa phương; tiếp tục xây dựng những phong trào thi đua, có những giải pháp, những cách làm hay để công tác dân vận thực sự phát huy tối đa hiệu quả trong quá tình xây dựng tỉnh Quảng Trị ngày một phát triển.

Hồng Hà

 

 

Các tin khác