Họp thẩm định các hồ sơ thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng: 04/06/2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

(Web Quảng Trị) Ngày 2/6/2020, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng chủ trì cuộc họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh để bình chọn và thông qua danh sách các cá nhân, tập thể được đề nghị tặng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động của Chủ tịch nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Tại cuộc họp, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã cho ý kiến, thẩm định hồ sơ của 19 tập thể, 17 cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị tặng thưởng Huân chương các loại; 13 tập thể và 28 cá nhân đủ điều kiện tiêu chuẩn đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Hội đồng thi đua - Khen thưởng tỉnh đã xem xét trình đợt tiếp theo cho 5 cá nhân đề nghị tặng Huân chương các loại và 8 cá nhân đề nghị phong tặng Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Đề nghị xem xét 1 cá nhân đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) đã thẩm định hồ sơ và chưa đề nghị khen thưởng cho 5 tập thể và 1 cá nhân chưa đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị tặng thưởng Huân chương các loại; 4 tập thể và 5 cá nhân chưa đảm bảo đủ điều kiện  tiêu chuẩn đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các thành viên trong Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đánh giá cao sự thống nhất, khách quan của các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh trong việc bình chọn, xét duyệt, bỏ phiếu cho các danh hiệu thi đua.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng yêu cầu các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng một cách toàn diện, chính xác, công bằng, đúng tiêu chuẩn quy định, ngoài các tiêu chí theo Luật Thi đua - Khen thưởng, cần xét cả quá trình cống hiến, tầm ảnh hưởng của từng cá nhân, tập thể đối với việc thực nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại phiên họp, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh cũng đã xét, bỏ phiếu cho cá tập thể, cá nhân đủ điều kiện nhận khen thưởng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ.

Tiến Nhất

Các tin khác