Đại hội Chi bộ Sở Xây dựng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày đăng: 17/05/2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

(Web  Quảng Trị) Ngày 14/5/2020, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Chi bộ Sở Xây dựng với 30 đảng viên trên tổng số 521 cán bộ công nhân viên ngưi lao động chiếm 57,7%. Qua 5 năm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các Nghị quyết của cấp trên, Chi bộ và cán bộ công nhân viên chức lao động Sở Xây dựng đã từng bước khắc phục khó khăn, phn đấu thực hiện đt được các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra. Cụ thể: Các nhiệm vụ quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng và kiến trúc; hoạt đng đu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật; nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng trên đa bàn đã đt được mục tiêu kế hoạch đã đề ra, công tác quản lý có sự chuyển động khá tích cực, từng ớc thích ứng với cơ chế quản lý trong thời đại công nghệ 4.0.

Công tác quy hoạch xây dựng luôn đi đu đáp ứng nhu cầu phát triển, tạo thuận lợi thu hút các nguồn lực đu tư phát triển kinh tế xã hội, hình thành các khu đô th mới; các lĩnh vực quản lý xây dựng, hạ tầng kỹ thuật được chú trọng phân công, phân cấp quản lý đảm bảo an toàn, chất lượng công trình phát huy tốt hiệu quả đu tư; công tác phát triển nhà ở công nhân, nhà ở xã hội, hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, hỗ trợ nhà cho người có công, hỗ trợ nhà ở phòng tránh bão lụt góp phần đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống của nhân dân lao động nghèo; lĩnh vực quản lý vật liệu xây dựng đưc tăng cưng đảm bảo quy hoạch đủ nguồn cung cũng như cht lượng sản phẩm lưu thông trên th trường. Các Doanh nghiệp thuộc Ngành đang đi dần vào ớng phát triển chiều sâu, chú trọng phát triển thương hiệu, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất đủ tầm cạnh tranh ra thị trường ngoài tỉnh.

Công tác xây dựng Đng được tập trung trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức, cấp ủy đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, là hạt nhân chính trị trong công tác chỉ đo điều hành. Mối quan hệ giữa cấp ủy chi bộ, lãnh đạo Sở và các tổ chức chính trị thông qua các quy chế làm việc đã có gắn bó mật thiết hơn trong tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách ca Đng và Nhà nước.

Tập trung xây dựng, tăng cưng năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ, đảng viên; Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, đo đức cách mạng trong sáng, có năng lực chuyên môn cao đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ; Xây dựng các tổ chức chính trị xã hội vững mạnh toàn diện; Phát huy dân chủ, đoàn kết, tăng cường kỷ luật, siết chặt kỷ cương, chú trng đo đức công vụ, xây dựng văn hóa công sở. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xây dựng, chủ đng trong công tác tham mưu đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, phấn đấu xây dựng chi bộ, cơ quan vững mạnh toàn diện.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 5 đồng chí và bầu trực tiếp Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ, theo đó, Phó Giám đốc Thái Ngọc Châu được bầu làm Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc  Nguyễn Thanh Hải, được bầu làm Phó Bí thư chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2022. 

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác