Hỗ trợ kinh phí cho các địa phương thực hiện chính sách đối với người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Ngày đăng: 17/05/2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 14/5/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1234/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí cho các địa phương thực hiện chính sách đối với người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

 

Theo đó, trích từ ngân sách tỉnh 38.239 triệu đồng hỗ trợ cho các địa phương thực hiện chính sách đối với người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể:

Huyện Vĩnh Linh: 7.753 triệu đồng; huyện Triệu Phong 9.049 triệu đồng; huyện Đakrông 13.834 triệu đồng; huyện Hải Lăng 7.603 triệu đồng.

Trước đó, ngày 13/5/2020, UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 1220/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí cho huyện Cam Lộ thực hiện chính sách đối với người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 với số tiền 5.300 triệu đồng (xem chi tiết).

Hồng Hà

 

 

 

 

Các tin khác