Thông tin điều hành

Kế hoạch thực hiện tháng hành động phòng, chống ma túy

Ngày 1/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2374/KH-UBND thực hiện tháng hành động phòng, chống ma túy nhằm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai "Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6)", “Ngày quốc tế và ngày toàn dân phòng, chống ma túy (ngày...

Kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2020-2025

Ngày 27/5/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2305/KH-UBND tổ chức Hội nghị xúc tiến, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2020-2025.  

Kiện toàn Ban Chỉ đạo cuộc thi "Tin học trẻ" tỉnh Quảng Trị

Ngày 27/5/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1307/QĐ-UBND về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo cuộc thi "Tin học trẻ" tỉnh Quảng Trị .  

Kế hoạch triển khai Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày 27/5/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2289/KH-UBND triển khai Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.  

Công nhận 43 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Trị lần thứ 5, năm 2020

Ngày 26/5/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1294/QĐ-UBND về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Trị lần thứ 5, năm 2020.  

Tập trung phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát, lây lan

Ngày 25/5/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2241/UBND-NN gửi các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tập trung phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát, lây lan.  

Kế hoạch triển khai Tháng hành động Vì trẻ em năm 2020

Ngày 20/5/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2199/KH-UBND triển khai Tháng hành động Vì trẻ em năm 2020.  

Thực hiện các biện pháp để ổn định giá thịt lợn

Ngày 19/5/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2169/UBND-TM gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương (Thường trực BCĐ 389 tỉnh) và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện các biện pháp để ổn định giá thịt lợn.  

Hỗ trợ kinh phí cho các địa phương thực hiện chính sách đối với người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Ngày 14/5/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1234/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí cho các địa phương thực hiện chính sách đối với người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.  

Phê duyệt Chương trình giáo dục địa phương tỉnh Quảng Trị trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Ngày 13/5/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1215/QD-UBND Phê duyệt Chương trình giáo dục địa phương tỉnh Quảng Trị trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018; Chương trình này được triển khai thực hiện từ năm học 2020-2021.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp